Jeugdtheater

Theatergroep Het BEEST maakt sinds 2006 voorstellingen voor kinderen vanaf 4 jaar. In 2007 maakten wij de voorstelling Bloemen in Parijs en in 2008 de voorstelling Doe even normaal! De voorstelling Vlinder en Larf stamt uit 2006, deze spelen wij echter nog steeds op basisscholen in Nederland.

VLINDER EN LARF (4-10 jaar)

Vliegen wil ik wel
Ik zou ook weten hoe
V
liegen wil ik wel
Ik zou wel weten waar naartoe
Heel ver zou ik gaan!

Vlinder en Larf ontmoeten elkaar op een bankje in het park tijdens de lunch. Ze observeren elkaar en komen erachter dat ze meer met elkaar te maken hebben dan ze dachten. Larf wordt gelukkig bij de gedachte ook een vlinder te worden en ziet zichzelf al vliegen met prachtige vleugels tot ver over de oceaan. Vlinder heeft het ondertussen druk met het leggen van haar laatste eitjes voor de volgende generatie. Larf staat aan het begin van een leven en Vlinder neemt langzaam afscheid. Hoe zal dat verder gaan?

Vlinder en Larf is een vrolijke, muzikale en beeldende voorstelling waarin kinderen op speelse en grappige wijze leren over de metamorfose die de rups ondergaat naar een vlinder. De voorstelling kan als aansluiting of aanvulling op het al bestaande lesprogramma van school plaatsvinden, zoals een biologieles waarin kinderen het proces van de metamorfose van rups naar vlinder op de voet volgen.

De voorstelling is op ieder moment van het jaar te boeken door basisscholen, maar vooral toepasselijk in het voorjaar en de zomer!
Voor boekingsinformatie: http://hetbeest.speelt.nl

Op dit artikel kan niet (meer) gereageerd worden.